กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว :ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตของงาน (TOR)จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น จำนวน ๑ คัน   7 ธ.ค. 2561 22
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตงาน TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูผิวแอสฟัลฟ์ติกคอนกรีต หมู่ 4   30 พ.ย. 2561 34
ประกาศสอบราคา   ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง   8 พ.ย. 2561 38
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย 3 อัตรา   25 มิ.ย. 2561 60
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ 1อัตรา   25 มิ.ย. 2561 55
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจัางเหมาบริการในตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา   25 มิ.ย. 2561 29
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา   25 มิ.ย. 2561 43
ประกาศสอบราคา   ประกาศกำหนดขอบเขต(TOR)โครงการจ้างเหมาบริการตำแหน่งยาม 1อัตรา   25 มิ.ย. 2561 307
ประกาศสอบราคา   ประกาศกำหนดขอบเขตงาน(TOR) การจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ประจำปี 2561   26 เม.ย. 2561 180
ประกาศสอบราคา   -ประกาศสอบราคา-   2 เม.ย. 2561 92
  (1)