กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เดิมบาง   ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเดิมบาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   19 พ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางใหญ่      19 พ.ย. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางใหญ่   ข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   19 พ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางใหญ่   แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   19 พ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางใหญ่   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อบต.บางใหญ่   19 พ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางใหญ่   แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561   19 พ.ย. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยุ้งทะลาย   ประกาศ อบต.ยุ้งทะลาย เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน   19 พ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปลายนา   รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลปลายนา   16 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยุ้งทะลาย   ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561   16 พ.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางใหญ่   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแม่หม้าย   15 พ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางใหญ่   ประกาศใช้ราคากลางและกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแม่หม้าย   15 พ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กฤษณา   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผูัขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   15 พ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   ประกาศขอบเขตการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี   15 พ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   การรับยื่นแบบและรับชำระภาษี ประจำปี 2562   15 พ.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.องค์พระ   เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านน้าตกไทรทอง บริเวณถนนสายน้าตกไทรทอง-หนองมะเขือขื่น บริเวณบ้านนางนันธนา คงหาญ ไปทางบ้านทุ่งขาม   15 พ.ย. 2561 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 389