กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
ประกาศขอบเขตงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย 3 อัตรา  
 

ประกาศขอบเขตงาน(TOR)จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยสามารถดูรายละเอียดในไฟล์ที่แนบมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 15.58 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 98 ท่าน