กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
กิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรมการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 09.16 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 107 ท่าน