กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
กิจกรรม รพ.สพ.ตำบลพิหารแดง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

รพ.สพ.ตำบลพิหารแดง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยมีนายจรินทร์  แว่นแก้ว นายก อบต.พิหารแดงเปิดโครงการ
ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพิหารแดง เพื่อให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกให้ลดน้อยลง

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 15.12 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 124 ท่าน