กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิหารแดง ได้รับสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพิหารแดง  ได้ทำการออกรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้แก่ประชาชน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561  จำนวน  6หมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 09.00 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย