กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 ตำบลพิหารแดง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 ตำบลพิหารแดง โดยท่านนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมรณรงค์เดินตามบ้านเรือน ประชาสัมพันธ์หยอดทรายอะเบท  และพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายและลูกน้ำยุงลาย วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยมี รพ.สต. และ อบต.พิหารแดง
ผู้ใหญ่บ้าน และอสม เข้าร่วมด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 13.05 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 103 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย