กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   ซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ บ้านนาย จุลพล คล้ายสุบรรณ    19 เม.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   ซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นางสาวหนุน ปั้นเหน่งเพ็ชร   19 เม.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายน้อย อินกล่ำ (พิการทางด้านการเคลื่อนไหว)    19 เม.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายสวิง ชาวหน้าไม้ (พิการทางด้านการเคลื่อนไหว)   19 เม.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายเรืองศักดิ์ ศรีพูล (พิการทางด้านการมองเห็น)   19 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางใหญ่   ประกาศ อบต.บางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5   19 เม.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายอนันต์ ว่าเพ็ชร (ผู้พิการทางจิตใจหรือ พฤติกรรม สติไม่ดี )   19 เม.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   กิจกรรม “สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2562   18 เม.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฤษณาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   18 เม.ย. 2562 9
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างบ้านให้กับ นายประเสริฐ ขาวประเสริฐ - นางทองชุบ พลายมณี   18 เม.ย. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างบ้านให้กับ นายสามารถ นางสาวกัญญา พุ่มพวง และ นายมานพ นางสาวบุษยา นิยมทอง   18 เม.ย. 2562 11
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นายสมศักดิ์ ลอยหมื่นไวย    18 เม.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นางละม่อม โพธิเผือก    18 เม.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.กฤษณา   ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ นางสาวเงิ้ม คล้ายสุบรรณ   18 เม.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ไผ่กองดิน   โครงการพัฒนาจิตใจผู้สูงวัย ห่างไกลโรคสมองเสื่อม    18 เม.ย. 2562 21
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 435