กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
งบประมาณประจำปี 2560
 

คืออยากทราบคะว่างบประมาณปี 2560 มีปัญหาหรืออุปสรรคด้านการคลังบ้างมั้ยคะ ถ้ามีอยากทราบว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะแก้ไขได้อย่างไร ขอความกรุณาด้วยคะ ข้อมูลที่ได้จะนำไปทำกรณีศึกาษาในวิชาการบริหารการคลังสาธารณะ และเป็นความรู้ให้แก่คนทั่วปด้วยคะ


เขียนโดย   คุณ คนธรรมดา

วันที่ 7 พ.ค. 2560 เวลา 23.57 น. [ IP : 202.28.35.183 ]  
 

ปัญหาอุปสรรคด้านการคลังของอบต.
1. เงินรายได้ของอบต.ส่งมาล่าช้า ช่วงต้นงบประมาณจึงยังไม่สามารถดำเนินการตามโครงการต่างๆได้
2. เงินรายได้ในแต่ละปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่มากนัก ไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น
3. เงินรายได้ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของเงินยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และงบบุคลากรข้าราชการพนักงานท้องถิ่น

เขียนโดย   คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 09.57 น. [ IP : 203.113.123.29 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)