กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
อบต.บางใหญ่ ช่วยถามนายกให้หน่อย   3 0 20 เม.ย. 2562
ทต.วังน้ำซับ อยากเลี้ยงไก่ไข่    380 1 12 เม.ย. 2562
อบต.พิหารแดง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก   4 0 11 เม.ย. 2562
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT)   156 4 11 เม.ย. 2562
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   265 1 4 เม.ย. 2562
อบต.วังยาว น้ำบาดาล   565 2 4 เม.ย. 2562
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ   63 2 21 มี.ค. 2562
ทต.นางบวช ขอให้จัดตั้งถังเก็บขยะย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) เพิ่มเติม   46 3 20 มี.ค. 2562
อบต.บ้านช้าง เว็บไซต์ อบต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   32 0 15 มี.ค. 2562
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย   224 2 4 มี.ค. 2562
ทต.หนองกระทุ่ม ยังเผาอ้อยกันอยู่เลย   114 0 5 ก.พ. 2562
อบต.วังคัน รับโอนย้าย   101 0 24 ม.ค. 2562
อบต.กฤษณา เว็บไซต์ อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   126 0 3 ม.ค. 2562
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการลงลูกรังในตำบลหนองกระทุ่ม (กำลังดำเนินการ)   138 0 18 ธ.ค. 2561
ทต.หนองกระทุ่ม การรวมกลุ่มของเยาวชนกลุ่มเสียง   140 0 18 ธ.ค. 2561
ทต.หนองกระทุ่ม การซ่อมโคมไฟฟ้าที่ชำรุด(เสีย)    544 2 18 ธ.ค. 2561
อบต.ตลิ่งชัน เว็บไซต์ อบต.ตลิ่งชัน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   151 0 1 ธ.ค. 2561
อบต.ยุ้งทะลาย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ   216 1 10 ต.ค. 2561
อบต.บางใหญ่ รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ   344 1 4 ต.ค. 2561
อบต.บางใหญ่ การทำงานของ อบต.บางใหญ่   160 1 2 ต.ค. 2561
ทต.เดิมบาง แจ้งให้ทราบ   170 0 11 ก.ย. 2561
อบต.ยุ้งทะลาย สวัสดีครับพอดีมีเรื่องสอบถามครับ   1810 10 10 ก.ย. 2561
ทต.นางบวช ร้องเรียน/ร้องทุกข์   241 4 10 ส.ค. 2561
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ   187 0 21 ก.ค. 2561
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบล   159 1 17 ก.ค. 2561
อบต.บางใหญ่ เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   191 2 27 มิ.ย. 2561
ทต.เดิมบาง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   234 0 5 มิ.ย. 2561
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13